Ako postupovať

Kúpa auta v našej on-line dražbe je jednoduchá a rýchla.

Stačí sa zaregistrovať, prihlásiť a dražiť.


1. Registrácia


 • pre účasť v on-line dražbe je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára
 • po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám bude na e-mail zaslané prihlasovacie meno, heslo a výzva na zaslanie dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestový pas) elektronicky na e-mail
 • na e-mail registracia@aukcnecentrum.sk nám zašlete scan dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 • na základe overenia poskytnutých údajov a dokladov vám bude aktivované užívateľské konto, pod ktorým sa budete môcť zúčastniť dražby
 • registrácia dražiteľov do on-line dražieb je možná kedykoľvek, aktivácia účtov prebieha iba v pracovných dňoch v čase 8:00 - 17:00 hod.

2. Prihlásenie


 • prihlásiť sa do on-line dražby môže iba registrovaný užívateľ (viď registrácia)
 • pre prihlásenie do systému je potrebné vyplniť prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám bolo zaslané e-mailom pri registrácii
 • po prihlásení je možné prezerať všetky údaje o dražených vozidlách, zúčastniť sa on-line dražby a dražiť

3. Draženie


 • dátum, čas a trvanie dražby sú uvedené na podstránke Dražby
 • draženie sa uskutočňuje prostredníctvom licitácie
 • minimálna výška prihodenia je 100 €
 • licitovať/prihadzovať v on-line dražbe je možné 2 spôsobmi:
  1. okamžité prihodenie - cenu navyšuje sám dražiteľ kliknutím na tlačidlo "prihodiť"
  2. stanovenie maximálnej ceny - cenu navyšuje automaticky on-line dražobný systém zakaždým, keď iný účastník uskutoční vyššiu ponuku, maximálne však do výšky stanovenej dražiteľom
 • účastníci sú svojimi podaniami v on-line dražbe viazaní, žiadne podanie nie je možné znižovať ani odvolať
 • dražba jednotlivého vozidla sa predlžuje o 3 min. vždy, keď niektorý z dražiteľov urobí podanie v posledných 3 min. pred koncom dražby
 • za najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu vozidla bude považovaný návrh toho dražiteľa, ktorý v rámci licitácie ponúkne najvyššiu kúpnu cenu

4. Informácie o vozidle a obhliadka


 • všetky informácie o vozidle vrátane prípadného poškodenia nájdete v popise vozidla, fotodokumentácii a priložených dokumentoch vo formáte pdf.
 • termín a miesto konania obhliadky vozidla sú uvedené v popise vozidla

5. Predaj a prevzatie vozidla


 • účastník dražby, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bude on-line dražobným systémom označený za víťazného účastníka dražby vo vzťahu k príslušnému motorovému vozidlu
 • AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. najneskôr do 5 pracovných dní po skončení dražby rozhodne o uzatvorení kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo s víťazným účastníkom dražby a toto rozhodnutie mu oznámi prostredníctvom internetového portálu alebo e-mailom
 • pokiaľ bude AUKČNÝM CENTROM s.r.o. rozhodnuté, že dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazným účastníkom dražby, tento je povinný uhradiť kúpnu cenu vozidla a poplatok za vydraženie vozidla vo výške uvedenej u konkrétneho vozidla najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, a to spôsobom uvedeným u daného vozidla na internetovom portáli v sekcii "Moje autá/Vyhral som"
 • po úplnom zaplatení kúpnej ceny vozidla a poplatku za vydraženie vozidla bude s víťazným účastníkom dražby spísaná kúpna zmluva, ktorej predmetom bude kúpa príslušného motorového vozidla (ďalej len ako "kúpna zmluva")
 • víťazný účastník dražby je povinný si vozidlo prevziať najneskôr do 7 dní od oznámenia rozhodnutia o uzatvorení kúpnej zmluvy na mieste určenom spol. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., v opačnom prípade mu môže byť účtované parkovné vo výške 5,- € za každý začatý deň

Priebeh on-line dražby, práva a povinnosti dražiteľov a spol. AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami on-line dražby spol. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.


Kúpte si auto za výhodnú cenu v jedinej on-line dražbe pre každého

Všetky autá sú po 1. majiteľovi, kúpené v SR, so servisnou knižkou a 100% garanciou km.

Nakupovať u nás môže úplne každý.

V našej on-line dražbe si sami určíte cenu, za ktorú chcete auto kúpiť.

Ako postupovať v on-line dražbe

 • pre účasť v on-line dražbe je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára
 • po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám bude na email zaslané prihlasovacie meno a heslo
 • na email registracia@aukcnecentrum.sk zašlete scan dokladu totožnosti (OP alebo pas), po jeho overení vám bude aktivované užívateľské konto, pod ktorým sa budete môcť zúčastniť dražby
 • prihlásiť sa do on-line dražby môže iba registrovaný užívateľ (viď registrácia)
 • pre prihlásenie do systému je potrebné vyplniť prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám bolo zaslané emailom pri registrácii
 • po prihlásení je možné prezerať všetky údaje o dražených vozidlách, zúčastniť sa on-line dražby a dražiť
 • všetky informácie o vozidle vrátane prípadného poškodenia nájdete v popise vozidla, fotodokumentácii a priložených dokumentoch vo formáte pdf.
 • termín a miesto konania obhliadky vozidla sú uvedené v popise vozidla
 • draženie sa uskutočňuje prostredníctvom licitácie
 • minimálna výška prihodenia je 100 €
 • okamžité prihodenie - cenu navyšuje sám dražiteľ kliknutím na tlačidlo "prihodiť"
 • stanovenie maximálnej ceny - cenu navyšuje automaticky online dražobný systém zakaždým, keď iný účastník uskutoční vyššiu ponuku, max. však do výšky stanovenej dražiteľom... čítať viac
 • víťazný účastník dražby je povinný uhradiť kúpnu cenu za vozidlo a dražobný poplatok najneskôr do 3 dní od oznámenia rozhodnutia o uzavretí kúpnej zmluvy
 • po úhrade kúpnej ceny a poplatku za vydražení bude s víťazným účastníkom spísaná kúpna zmluva
 • víťazný účastník dražby je povinný prevziať vozidlo najneskôr do 7 dní od oznámenia rozhodnutia o uzavretí kúpnej zmluvy... čítať viac